Groene aanslag verwijderen

Groene aanslag kan ontstaan wanneer een ondergrond een lange tijd vochtig blijft
Effectief algen verwijderen
Groene aanslag verwijderen
De oplossing: ALGEN REMOVER
Verbeterd esthetisch aanzicht

Groene aanslag

Groene aanslag kan ontstaan wanneer een ondergrond een lange tijd vochtig blijft. Ook een gebrek aan direct zonlicht zorgt ervoor dat de ondergrond vochtig blijft en groene aanslag gaat groeien. Groene aanslag kan op vrijwel elke ondergrond voorkomen. Veel voorkomende ondergronden waar groene aanslag op voorkomt zijn tegels, hout (schuttingen), klinkers, bakstenen, beton tegels, natuursteen en dakpannen. Ook zijn sommige zachte ondergronden gevoelig voor groene aanslag, denk hierbij aan cabriokappen, parasol doek en zonneschermen. Effectief verwijderen van groene aanslag met MAVRO producten.

Het is niet onverwacht dat deze problemen zich vaak voordoen in de winter. In de winter is het vrijwel altijd nat, staat de zon lager en is de kracht van de zon aanzienlijk minder.

Wat is groene aanslag? Groene aanslag bestaat uit een verzameling van algen en (korst)mossen. Het groen gekleurde uiterlijk komt doordat deze organismen bladgroen (ook wel chlorofyl) bevatten. Net als planten en bomen wekken deze organismen energie/zuurstof op middels fotosynthese.

Meer lezen over algen en mossen?

Eigenschappen en effect

Groene aanslag is in de meeste gevallen ongewenst. Het geeft een onverzorgde en verwaarloosde uitstraling aan bijvoorbeeld een tuin of oprit, en moet daarom zo snel mogelijk verwijderd worden.

Naast het verminderde uiterlijk tast groene aanslag ook de ondergrond aan. Algen en mossen houden vocht vast, en zullen ongeremd verder groeien. Na verloop van tijd zorgt groene aanslag ervoor dat de ondergrond poreus wordt. Een poreuze ondergrond zal gemakkelijker vocht vasthouden, en zal daardoor een nog betere omgeving vormen voor nieuwe groene aanslag. Onbehandeld is groene aanslag in staat om ondergronden onherstelbaar te beschadigen.

Algen en mossen in de tuin, op bijvoorbeeld houten vlonders, tegels en terrassen kunnen bij vochtig weer of regen zeer glad worden en een serieus uitglij- en valgevaar vormen.

Meer lezen over hoe groene aanslag de ondergrond beschadigd?

Voorkomen en verhelpen

Het vooral belangrijk dat het probleem van groene aanslag wordt aangepakt bij de bron, namelijk de algen. Het verwijderen van de algen zal voorkomen dat en (korst)mossen zullen groeien, en de ondergrond wordt beschadigd. Ook zijn de mossen moeilijker te verwijderen.

Er zijn verschillende middelen om groene aanslag te verwijderen en/of verhelpen. Niet elke manier is effectief en kunnen zelfs averechts werken.

Een veel gebruikt doe-het-zelf middel is een mengsel van water en soda of een mengsel van water en azijn. Deze middelen zijn uiteraard makkelijk en goedkoop, maar zullen niet effectief zijn op de lange termijn.

Er zijn ook mechanische reinigingsmethode, zoals de hoge drukspuit. Een hoge drukspuit zal in veel gevallen de algen en mossen verwijderen. Echter zal de ondergrond door de hoge druk ruw en poreus worden. Dit maakt de ondergrond juist een ideale omgeving voor algen, waardoor deze sneller en hardnekkiger terug zullen komen.

Dan zijn er de professionele algenverwijderaars. Deze chemische mengsels zijn vaak op basis van didecyldiamonniumchloride (een quarternair ammoniumzout) en oppervlakte actieve stoffen, zoals MAVRO ALGEN REMOVER. Deze producten zullen gegarandeerd en effectief de algen verwijderen én een langdurige bescherming geven tegen nieuwe algengroei.

Op den duur zal ook na het gebruik van MAVRO ALGEN REMOVER de groene aanslag terugkomen. Gelukkig is hier een oplossing voor! Een uitstekende manier om groene aanslag te voorkomen is namelijk door de gevel te impregneren. Een impregneermiddel zoals MAVROSEAL WB en FLOORGUARD zal tegels, beton, metselwerk en andere ondergronden langdurig (>5 jaar) waterafstotend maken. Een geïmpregneerde gevel zal daardoor, zelfs tijdens de natte en koude maanden van het jaar gewoon droog blijven waardoor algen niet de kans krijgen om te groeien.

Meer lezen over impregneren en hydrofoberen?

MAVRO ALGEN REMOVER gebruiken

Chemische verwijderaars zoals ALGEN REMOVER is wat men omschrijft als een bestrijdingsmiddel met een zeer specifieke toepassing en (wettelijk) gebruiksvoorschrift.

Het middel dient, omdat dit een bestrijdingsmiddel is, een toelatingsnummer te hebben van het CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Bactericiden) en, omdat het product tensiden bevat, dient het te voldoen aan de regelgeving betreffende oppervlakte actieve stoffen (tensidenbesluit EG 648/2004).

Gebruiksaanwijzing

Verwijder loszittende materialen en verontreinigingen zoals bladeren en zand e.d.

Maak een verdunde oplossing van 1 op 10 tot 1 op 40 en breng dit aan met een lage drukspuit. Laat het middel gedurende 24-48 uur inwerken op de ondergrond. De werking wordt versterkt en versneld door zonlicht. Voor beschermende en preventieve werking kan de MAVRO ALGEN REMOVER na behandeling op de ondergrond blijven, zonder af te spoelen met water.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het gebruik is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Veiligheidsvoorschriften

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht.  Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken, deskundig medisch advies inwinnen.

[gtranslate]