UFI code

Meer dan 20 jaar bewezen kwaliteit
Innovatief
Servicegericht
Gedreven

UFI code

15 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle geclassificeerde producten volgens een nieuw systeem worden aangemeld bij antigifcentra in Europa. Voor (nieuwe) producten die via dit systeem worden aangemeld is het verplicht om vanaf dat moment een nieuwe code te vermelden op het label: de UFI-code.

UFI staat voor Unieke-Formule-Identificatie en is een alfanumerieke code met 16 karakters. Het doel van de UFI-code is om bij een calamiteit snel terug te vinden welke gevaren het betreffende product met zich mee brengt. Met behulp van de UFI-code kan medisch personeel snel en effectief handelen en direct de juiste hulp verlenen.

Het aanmelden van producten via het nieuwe systeem is een flinke klus, gelukkig geldt voor reeds genotificeerde producten een overgangstermijn tot 1 januari 2025. Al onze producten zijn aangemeld volgens het oude systeem en wij zullen dan ook gebruik maken van deze overgangsperiode.

U als klant zal niets merken van deze verandering. Vanaf 1 januari 2021 zal u steeds vaker een UFI-code op onze etiketten zien verschijnen.

De UFI-code heeft in landen buiten de EU (inclusief Engeland na de BREXIT) geen betekenis. In deze landen gelden weer andere regels voor de aanmelding bij antigifcentra.

 

From January 1st, 2021, all hazardous mixtures must be notified to poison control centers using a new portal. For (new) products that are registered through this portal, it is mandatory from that moment on to place a new code on the label: the UFI code.

UFI stands for Unique Formula Identification and is an alphanumeric code with 16 characters. and its goal is to quickly identify the hazards of the product. Using the UFI code, medical personnel can act quickly and provide the proper first aid.

Registering products via the new portal is very time-consuming. Fortunately, products that have already been notified using the old system can use a transition period until January 1st, 2025. This transition period entails that we have until January 1st 2025 to register these products using the new portal. All of our products have been notified using the old system and we will therefore make use of this transition period.

From 1 January 2021, you will start seeing UFI-codes appearing on our labels.

The UFI code has no meaning in countries outside the EU (including England after the BREXIT). In these countries, different rules apply for reporting to poison control centers.

[gtranslate]